Beti penetan, beti penetan
Bizi naiz mundu hunetan.
Egunaz zerbait alegratzen naiz,
gauaz beti penetan.
Neureganako amodioa
joan zitzaizun batetan.
Always in sorrow, always in sorrow
I live in this world.
During the day I cheer up a little,
but at night always in sorrow.
Your love for me
disappeared all of a sudden.