Tag Archives: otxarkoaga

Twentieth Contest of Children’s Stories without Borders of Otxarkoaga

I received an email from Jose Antonio Lopez announcing the twentieth edition of the Otxarkoaga Children Story Contest. On the occasion of the celebration of the 40th Otxarkoaga Children’s Days, which will take place on May 14 and 15, 2022, the Txirula Kultur Taldea collective organizes this Otxarkoaga Tales Without Borders Contest with the aim […]